وسپهر در الگوی تکنیکیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

ابزار تکنیکی و قیمتی در روند وسپهر تمایل به رشد میان مدتی را نشان می دهد اما دوری از معاملات هیجانی در محدوده مقاومتی را توصیه می کنیم.
حمایت سهم محدوده 7400 ریال و حمایت دوم محدوده 6750 ریال است.
با حدضرر دو حمایت بیان شده می توان خرید در اصلاح را مدنظر قرار داد و با شکست مقاومت محدوده 8200 ریالی رشد تا محدوده 8700-10000 ریالی را دور از انتظار نمی دانیم.
/restrict]

مطالب مرتبط