ونیکی و نمودار خاصویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

ونیکی از نظر نموداری شرایط خاصی را نشان می دهد و با رعایت حدضرر محدوده 6500 ریالی کوتاه و میان مدتی 5800 ریالی می توان سهم را در اصلاح قیمتی مدنظر قرار داد، مقاومت مهم سهم محدوده 8150 ریال بوده و شکست و تثبیت بر بالای آن رشد تا محدوده 11000-14000 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را در روند رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط