وهور در شرایط مناسبی است؟ویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

وهور با توجه به روند قیمتی و آرایش ابزار تکنیکی با رعایت حدضرر محدوده 1300 ریالی کوتاه و مین مدتی 1000 ریالی شرایط مناسبی را برای رشد نشان داده و شکست مقاومت محدوده 1650-1700 ریالی و تثبیت بر بالای آن رشد تا محدوده 2300-2650 ریالی را نشان می دهد.
/restrict]

مطالب مرتبط