“وپترو” به سود رسیدآزاد 

به گزارش رهنمون سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی با سرمایه یک هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره ای ۳ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱۷ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار است.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی شناسایی سود خالص و سود هر سهم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته را به سبب سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها عنوان کرده است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۱۶۲ میلیارد و ۳۵۵ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

“وپترو” در دوره ۳ ماهه سال مالی منتهی به اردیبهشت ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۹ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یاد شده، با افزایش یک هزار و ۶۳ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال به ۶ هزار و ۵۸۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۳۶۱ میلیارد و ۱۳۹۰۳ میلیون ریال معادل یک هزار و ۵۱۲ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال محاسبه شد.

“وپترو” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۶۸ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال به مبلغ معادل ۲۰۵ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۱۳۶ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۴۲۹ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال خریداری کرد.

مطالب مرتبط