پیزد در کانال حرکتیویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

پیزد در روند صعودی خود قرار دارد و با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 12000 ریالی می توان سهم را از منظر کوتاه مدتی مدنظر قرار داد.
مقاومت سهم محدوده 14500 و شکست آن رشد تا محدوده 15500 و 17000 ریالی را نشان می دهد.
دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.

/restrict]

مطالب مرتبط