پیش بینی پایین ترین رشد اقتصادی چین در ٢٩ سال گذشته در٢٠١٩

رویترز، نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان داد؛ امسال با ضعف تقاضای داخلی و صادراتی که با تعرفه‌های آمریکا آسیب دیده‌اند، انتظار می‌رود اقتصاد چین کندتر شود. البته این پیش‌بینی، انتظارات از ارائه مشوق‌های مالی بیشتر توسط پکن را تقویت کرد.

طبق میانگین پیش‌بینی‌های ۸۵ اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند، انتظار می‌رود رشد اقتصادی چین، امسال به ۶.۳ درصد برسد، که این ضعیف‌ترین رشد اقتصادی این کشور در ۲۹ سال گذشته است. این درحالیست که رشد اقتصادی سال ۲۰۱۸ هم ۶.۶ درصد بوده است. همچنین در سال ۲۰۱۷ اقتصاد چین ۶.۹ درصد رشد کرده بود.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، مطابق با مقداریست که در ماه اکتبر پیش‌بینی شده بود.

با این حال دستیابی به توافق جامع آمریکا و چین برای حل اختلافات تجاری، قبل از ضرب‌الاجل تعیین شده در ماه مارس دور از انتظار است چراکه حجم مسائل مورد اختلاف زیاد است و از لحاظ سیاسی هم اهمیت بالایی دارند.

تحلیل‌گران بر این باورند که حتی اگر طرفین بتوانند به یک توافق تجاری پایدار دست پیدا کنند، تاثیر فوری آن برای اقتصاد چین اندک خوهد بود، مگر این که پکن بتواند دوباره به سرمایه‌گذاری و تقاضای داخلی خود رونق دهد.

مهر