چدن و وقایع پیش روی سهم

چدن سهمی که از شرایط بنیادی مناسبی برخوردار است و قبلا معرفی شده بود، به مجمع رفته و 57 تومان سود نقدی برای هر سهم کنار گذاشته و امروز در همان قیمت توقف بازگشایی شد.

یکی از اتفاقات مهم چدن آن است که برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده است.

بر اساس اطلاعیه شرکت چدن سازان ، مقرر شده به استناد آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 95/01/15 هیأت محترم وزیران ) و به استناد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 98/02/15 مجلس شورای اسلامی) نسبت به تجدید ارزیابی برخی از طبقات دارائیها بر اساس صرفه و صلاح شرکت و انجام افزایش سرمایه از این محل تشریفات قانونی لازم را انجام دهد.