کتوکا و نمودار سهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

کتوکا در محدوده مناسبی قرار دارد و خرید با رعایت حدضرر محدوده 10000 ریالی نوسانی و 9200 ریالی را مناسب می دانیم، شکست مقاومت محدوده 12000 ریالی رشد تا محدوده 15000-16000 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر کوتاه مدتی را رعایت کنید.

/restrict]

مطالب مرتبط