کرمان جامانده است؟ویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

کرمان با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی در محدوده زیر 1200-1100 ریالی شرایط مناسبی را برای خرید نشان می دهد و با حدضرر محدوده 1050-1000 ریالی برای خرید مطلوب است، مقاومت سهم محدوده 1600 ریال و شکست آن رشد تا محدوده 2450 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط