کزغال در مسیر تحلیلویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

کزغال با رعایت حدضرر محدوده 20000 ریالی کماکان شرایط مناسبی را نشان داده و شکست و تثبیت بر بالای محدوده 24000-23500 ریالی رشد تا محدوده 29000 ریالی را نشان می دهد.
دوری از معاملات هیجانی در محدوده مثبت را توصیه و خرید بعد از شکست و تثبیت را گزینه مناسب تری می دانیم.
/restrict]

مطالب مرتبط