کزغال و شرایط نموداری زیبای سهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

کزغال در محدوده مناسبی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی خرید و سهامداری با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 20000-18000 ریالی را مناسب و تثبیت بر بالای محدوده 23000 ریالی رشد تا محدوده 29000 و 35000 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را رعایت کنید.

/restrict]

مطالب مرتبط