کسرا و حمایت قویویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

کسرا حمایت مناسب و قوی را در محدوده 5000-4600 ریالی نشان می دهد و خرید در نزدیکی این محدوده با رعایت حدضرر محدوده حمایتی دوم را مناسب و تثبیت بر بالای محدوده 5300 ریالی رشد تا محدوده 6300-7100 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را مدنظر قرار بدهید.
/restrict]

مطالب مرتبط