کلر و نوسان قیمتیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

کلر با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی در شرایط مناسبی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 91000 ریالی خرید در اصلاح قیمتی را مناسب و با شکست مقاومت محدوده 13000 ریالی رشد تا محدوده 155000 و پس از آن رشد تا محدوده 240000 ریالی را دور از انتظار نمی دانیم.
حدضرر را رعایت کنید.
کلر
/restrict]

مطالب مرتبط