کنور نرخ فروش محصولات خود را افزایش دادآزاد 

به گزارش رهنمون سرمایه از ابتدای مرداد ماه قیمت فروش محصول کنسانتره از 13.5%متوسط نرخ فولاد خوزستان به 16درصد و نیز گندله از 21% به 23.5% تغییر یافته است . بدین ترتیب کنور نرخ فروش محصولات خود را 18 درصد افزایش داد و از 550 هزار تومان به 650 هزار تومان رساند.

مطالب مرتبط