گزارش هفتگی بازار آتی بورس کالا؛ زیره از زعفران سبقت گرفتآزاد 

به گزارش رهنمون سرمایه،  طی این معاملات که در ۶ سررسید به ثبت رسید، بیشترین حجم قراردادها مربوط به قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ۱۳۹۸ با ۱۱۶ هزار و ۹۳۸ قرارداد منعقده بود. اما بیشترین ارزش معاملاتی به سررسید آذر ماه قرارداد آتی زیره سبز تعلق گرفت. به طوری که طی هفته گذشته در سررسید مذکور ۸۴ هزار و ۴۴۷ قرارداد به ارزشی بیش از ۲۹۴۳ میلیارد ریال منعقد شد که این رقم بیش از ۵۱ درصد ارزش کل معاملات هفتگی را شامل می شود.

طی این هفته ۳۹ هزار و ۴۸۳ قرارداد آتی زیره سبز نیز برای تحویل در آبان ماه امسال در حالی منعقد شد که ارزش ۱۳۶۱ میلیارد و ۹۸۱ میلیون ریالی برای آن به ثبت رسید.

معامله گران در بخش قراردادهای آتی زعفران نیز بیش از ۴۲ هزار قرارداد آتی زعفران نگین را با سررسید مهرماه جاری و به ارزشی نزدیک به ۳۶۰ میلیون ریال منعقد کردند.

همچنین، در دو سررسید مهر و آبان ۹۸ نیز معامله گران به ترتیب ۱۳۹۹ و ۶۳۷۹ قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک را منعقد کرده و ارزشی نزدیک به ۶۰ میلیون ریال را به ثبت رساندند.

در پایان این گزارش می افزاید، معامله گران در حالی طی هفته قبل ارزش ۵۷۳۲ میلیارد ریالی را برای بازار آتی زعفران و زیره سبز به ثبت رساندند که از فردا با ورود پسته فندقی به معاملات قراردادهای آتی در تالار نقره ای، سه ضلع مثلث بازار آتی در حوزه محصولات کشاورزی تکمیل می شود.