گکوثر بر بالای مقاومت مهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

گکوثر بالای مقاومت محدوده 2650 ریالی خود قرار دارد و خرید با رعایت حدضرر این محدوده را می توان مدنظر قرار داد، دوری از معاملات هیجانی را توصیه و حمایت دوم سهم محدوده 2000 ریالی است، مقاومت کوتاه مدتی نوسانی محدوده 3200-3500 ریال و مقاومت دیگر سهم محدوده 4000 ریالی است.

/restrict]

مطالب مرتبط