سمت و سوی بازار فردا ۱۶ تیرماهویژه 

بازار سهام فردا احتمالا کمی پر عرضه خواهد بود. اخرین روز معاملاتی هفته بطور سنتی معمولا کم تقاضا تر از سایر روزهای معاملاتی است. این موضوع در کنار افزایش عرضه های اخر وقت می تواند بازاری کم خریدار تر از دیروز را رقم بزند و احتمالا عرضه…

تحلیل صورتهای مالی یک بانکویژه 

بانک دی در پایان سال مالی 99 توانست عملکرد خوبی از خود بجای گذارد و مبلغ ۲۴۲ ریال سود برای هر سهم محقق کرد در حالیکه در سال مالی قبل زیان 238ریالی برای هر سهم شناسایی کرده بود. یکی از نکات قوت گزارش شرکت در سال 99 افزایش درآمد…

بررسی جزییات گزارش یک بانکویژه 

بانک دی در پایان سال مالی 99 توانست عملکرد خوبی از خود بجای گذارد و مبلغ ۲۴۲ ریال سود برای هر سهم محقق کرد در حالیکه در سال مالی قبل زیان 238ریالی برای هر سهم شناسایی کرده بود. یکی از نکات قوت گزارش شرکت در سال 99 افزایش درآمد…

تحلیل گزارش چدنویژه 

چدن یکی از شرکت هایی است که از شرایط خوبی برخوردار است و توانسته در دو ماه نخست سال عملکرد بسیار خوبی داشته باشد که نسبت به مدت مشابه قبل 48درصد بیشتر شده است. این شرکت از کرونا متاثر شده و بنظر می رسد که در سال جاری با کنترل کرونا و با…

خودرو از منظر گزارش و استراتژی مناسب آنویژه 

ایران خودرو با افزایش 86درصدی زیان در پایان سال 99 نسبت به سال مالی قبل همراه شده و مبلغ 703 ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده است. این در حالی است که درآمد عملیاتی 102 درصد افزایش داشته اما با کاهش شدید حاشیه سود ناخالص ، زیان ناخالص…

بررسی گزارش دو بانک مطرحویژه 

بانک تجارت گزارش بسیار خوبی ارایه کرد و توانست گزارش تلفیقی سود سال مالی 99 را با رشد 2980درصدی همراه کند و با سرمایه ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ میلیون ریالی ، برای هر سهم مبلغ 616ریال سود محقق کند در حالیکه در سال مالی قبل ، فقط 20 ریال سود برای هر…