مقاومت در پاکشوویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟پاکشو به محدوده مقاومتی مهمی رسیده است و شکست و تثبیت بر بالای محدوده 83500 ریالی رشد تا محدوده 110000 ریالی را نشان می دهد. سهامداری با رعایت حدضرر…

دشیمی در حمایتهاویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟حمایت خط روند صعودی در دشیمی با توجه به روند ابزار تکنیکی شرایط مناسبی را نشان داده و با رعایت حدضرر 44000 ریالی می توان خرید پله ای با حجم کم را در…

نمودار وپخشویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟وپخش به محدوده حمایتی مناسبی رسیده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی سهامداری و خرید با پذیرش ریسک و رعایت حدضرر محدوده 100000الی 98000 ریالی را می…

قدم به قدم با شاخص کلویژه 

شاخص کل بورس تهران درچه شرایطی قرار دارد؟ ، در تحلیل زیر به بررسی نکات مهم آن می پردازیم.شاخص کل مطابق انتظار از محدوده حمایتی بازگشت را به خود دیده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی در صورتی که مقاومت محدوده 1.78 الی 1.88…

فملی و مقاومت مهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟فملی کماکان در روند مناسبی قرار دارد و مادامی که حدضرر و حمایت محدوده 30000 ریالی شکسته نشده است می توان رشد را مدنظر قرار داد و مقاومت مهم سهم محدوده…

حمایت در رمپناویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟رمپنا در محدوده مناسبی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 27500 ریالی سهامداری و خرید را مناسب و با شکست مقاومت محدوده 36000 ریالی رشد تا محدوده 40000…

افق پس از افزایش سرمایهویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟افق در محدوده مناسبی از منظر ابزار تکنیکی و قیمتی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 65000 ریالی سهامداری و خرید را می توان مدنظر قرار داد و شکست مقاومت…

خزامیا از دریچه نمودارویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟خزامیا در محدوده حمایتی ساده قیمتی و ابزار تکنیکی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 15000 ریالی می توان سهم را در تحلیل ها با پذیرش ریسک مدنظر قرار داد، شکست…

دفارا و اصلاح عمیقویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟دفارا با اصلاح سنگینی روبرو شده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی ، سهامداری و خرید با پذیرش ریسک و رعایت حدضرر محدوده 59000 ریالی را می توان…

وپترو و تکنیکال سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟وپترو در محدوده حمایتی 14000 ریالی قرار دارد و شکست این محدوده از منظر قیمتی و ابزار تکنیکی اصلاح تا محدوده 10000 ریالی را نشان داده و با توجه به آرایش…