بررسی روند رانفورویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ رانفور پس از افزایش سرمایه در محدوده 6500 ریالی بازگشایی شده است و حمایت سهم محدوده 5400 ریال و مقاومت سهم محدوده 7150 ریالی است، خرید به صورت پله ای در…

بیمه ما در محدوده حمایتیویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ بیمه ما کماکان در محدوده حمایتی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 7150 ریالی به دید نوسان می توان سهم را…

وسکاب و کانال نزولی سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ وسکاب در کانال نزولی خود قرار دارد و با توجه به شکست خط روند صعودی و حمایت ساده در محدوده 5150 ریالی مادامی که این مقاومت شکسته نشود، اصلاح تا…

شیران پیش به سوی حمایت هاویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ شیران به محدوده حمایتی 18000 ریالی نزدیک شده است و شکست این محدوده حمایتی اصلاح تا محدوده 14000 ریالی را نشان می دهد. با توجه به روند فوق و…

حمایت ها در کگلویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ کگل در محدوده حمایتی ابزار تکنیکی و قیمتی قرار دارد و شکست حمایت محدوده 12500 ریالی اصلاح بیشتری را تا محدوده 1000 ریالی نشان می دهد، لذا حدضرر محدوده…

ومعادن و شرایط نموداری پس از افزایش سرمایهویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ ومعادن در محدوده 6850 ریالی قرار دارد و شکست این محدوده حمایتی اصلاح تا محدوده 5750 ریالی را نشان داده و خرید در اصلاح قیمتی را به صورت پله ای…

پترول و شرایط نموداریویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ پترول در محدوده حمایتی ابزار تکنیکی و قیمتی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 7200 ریالی می توان کمتر از 10 از سبد را به سهم اختصاص داد و با…

خروج از روند نزولی وبملتویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ بانک ملت روند نزولی خود را شکست داده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی خرید در اصلاح قیمتی و پولبک را مناسب ارزیابی می کنیم و با رعایت…

مقاومت مهم فایراویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ فایرا مقاومت مهمی را در محدوده 18300-18500 ریالی در پیش دارد و شکست و تثبیت بر بالای این محدوده رشد تا محدوده 25000 ریالی را نشان داده و حمایت…

تحلیل درخواستی رمپناویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ رمپنا در مسیر اصلاحی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی حدضرر و حمایت مهم سهم محدوده 13000 ریالی است و با رعایت حدضرر محدوده بیان شده می…