تمحرکه و هوشیاریویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ تمحرکه به محدوده مقاومتی مهمی رسیده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 19000 ریالی کوتاه مدتی می توان سهامداری را در…

اصلاح تیز در غسالمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ غسالم در محدوده حمایتی ابزار تکنیکی و قیمتی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 2600 ریالی کوتاه مدتی می توان سهم را مدنظر قرار داد و حمایت میان و…

سفانو و رشد از حمایتویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ سفانو با توجه به واگرایی مثبت در ابزار تکنیکی با رشد روبرو شده است و با رعایت حدضرر محدوده 22000 ریالی سهامداری و خرید را گزینه مناسبی در روند اصلاحی با…

خکاوه و نمودار سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ حمایت خکاوه محدوده 2900 ریال بوده و با رعایت حدضرر محدوده بیان شده می توان سهم را مدنظر قرار داد و با شکست مقاومت محدوده 4150 ریالی رشد تا محدوده…

سیمرغ باز به سمت مقاومت رفتویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ سیمرغ به محدوده مقاومتی 22500 ریالی مجدد نزدیک شده است و خرید در محدوده مقاومتی را گزینه مناسبی نمی دانیم. حمایت سهم محدوده 18500 ریالی کوتاه و…

حمایت و مقاومت در ولساپاویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ ولساپا اگرچه در محدوده حمایتی مناسبی قرار دارد اما با توجه به روند و شرایط بازار دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم. در صورت تمایل به خرید حدضرر…

تحلیل درخواستی خپارسویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی در صورتی که حمایت محدوده 1000 ریالی در سهم شکسته شود، اصلاح تا سطح تاریخی حمایتی 750-650 ریالی را دور از…

فولاد و نمودار سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ فولاد در یک محدوده رنج قرار دارد که این محدوده از 9450 ریال الی 13000 ریالی را نشان می دهد. لذا خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر حمایت بیان…

غبهار از دریچه نمودارویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟ با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی ، غبهار در شرایط مناسبی قرار دارد و با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 12000 ریالی ، سهامداری و خرید را گزینه مناسبی می دانیم و…

بروز رسانی رفتار های وبویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟ های وب در محدوده حمایتی و پولبک قیمتی قرار دارد و با توجه به آرایش ابزار تکنیکی با رعایت حدضرر محدوده 7100 ریالی می توان سهم را مدنظر قرار داد و…